ร่วง

Free Cute Falling Images!!

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เดือนธันวาคม 2551สัปดาที่1

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. งานเช้าวันตั้มให้ผมอ๊อฟ แบงค์ โอ๊ด ไปเปลี่ยนป้ายอินเจ๊ดของพระพี่นาง
ที่หน้าโรงพยาบาลราชบุรีที่อยู่ด้านขวาไปติดด้านซ้ายของหน้าโรงพยาบาล
และนำป้ายอินเจ๊ด วันพ่อติดแทนที่

เวลา 13.30 น. แก่ไขป้ายสกอปอดส์ที่ทำใน วันที่30ของเดือน พฤศจิกายน 2551
ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นต่อมาพี่ยุธหัวหน้าหน่วยงานให้กระผมกับโอ๊ดทำงานให้
คือทำป้าย งด ลด เพิ่ม ติดกับฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 1 เมตร 50 คุณ 50เซนติเมตร
โดยให้ตัดสติกเกอร์ ขอความตามที่หัวหน้าหน่วยเขียนมาให้
เช่น งด ลด เพิ่ม เคลียด อ้วน มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์ เป็นต้น 1 ชิ้น

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในวันนี้ติดป้ายอินเจ๊ค วันพ่อ
ด้านหลังโรงพยาบาลราชบุรี 1 พื้น ใหญ่ และไปติดตัวอักษรที่ใช้ในการประชุม
กับพี่สธิและพีเจียบที่ห้องอเนกประสงฆ์ครับ

เวลา 13.30 น. จัดตัวอักษรที่ใช้ประชุมในวันที่ 9 ธันนวาคม พ.ศ.2551ให้กับพี่สธิครับ
ต่อมาเคลือบบัตรข้อควรปฎิบัติจำหนวน 5 แผ่น ขนาดกระดาษ A4
และ ถ่ายภาพนิ้งงานกีฬาสามัคคีในโรงพยาบาลราชบุรี

วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น.ไปถ่ายภาพอุปกรณ์ทางแพทย์ที่ใช้ในการหาใจกับพีปัญญา
เคลือบบัตรเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 5 บัตร และผู้ที่จะไปอมรม
ที่อำเภอสวนผึ้งอีก 17 บัตร และตัดตามสัดส่วนที่กำหนดไว้เป็นอันเสร็จ

เวลา 13.00 น.พี่โอตัวสติกเกอร์ตัวอักษรไทยที่มีข้อความว่า ศูนย์จำหน่ายผลิตภัถฑ์สมุนไพร
และ นวดแผลไทยในโรงพยาบาลราชบุรี ฯลฯ ไปติดกับไม้พลาสวูส และใช้ดินชอ
เขียนตามสติกที่ตัดไว้ และลอกสติกเกอร์ออกจากนั้น ผมอ๊อฟ โอ๊ด แบ้งค์
พีโอและพี่ปัญญาได้ช่วยกันตัดตัวอักษรที่เขียนไว้ บนไม้พลาสวูส
และผมก็นำกระดาษทรายเบอร์ 0 มาคัดให้เรียบร้อยตามรูปทรงทุกตัวครับ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น.พี่โอให้ไปทาสีทองให้กับตัวอักษรที่ตัดไว้ในวันพุธที่ผ่านมา
พร้อมใช้สีกระป๋องสีทองพ่นไว้ให้เป้นสีทองเงาครับและถิ้งไว้ให้แร้ง

เวลา 13.00 น.ตัดตัวอักษรไม้พลาสวูดเป็นข้อความว่า สมุนไพรเพื่อความงาม
และสมุนไพรเพื่อสุขภาพและใช้กระดาษทรายเบอร์ 0 ขัดตัวอักษรที่ตัดให้เรียบ
ตามส่วนแล้วนำไปติดกับป้ายไม้ขนาด 2 เมตร 80 คูณ 1 เมตร
โดยใช้กาวตราช้างติดตามตัวอักษรและไปติดกับป้ายไม้ครับ

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น.วันนี้เป็นวันพ่อครับที่โรงพยาบาลราชบุรีหยุดครับหยุดเฉพาะ
ที่หน่วยเวชนิทัศน์ครับหรือพนักงานครับ เวลา 09.00 ผมกลับบ้าน
เพื่อไปขอพรจากพ่อบุญธรรม

เวลา 13.00 น.พัฒนาบริเวณข้างบ้านและทำที่จุดเทียนถวายพระพรที่หน้าบ้านครับ
เวลา17.50 ผมกลับมาที่จอมบึงเพื่อจุดเทียนถวายพระพรครับ

สัปดาที่2

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. เช้าวันนี้พี่โอให้ตัดตัวอักษรขอศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และเวชสำอาง โรงพยาบาลราชบุรี ที่เป็นไม้พลาสวูส 1 ชุด แล้วนำไปติด
ที่หน้าห้องศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เวลา 13.00 น. พีปัญญาให้ไปถ่ายภาพกีฬาการแข่งขันปิงปอง
ประเภท ชายเดี่ยว หญิงเดียว ชายคู่ หญิงคู่ ระหว่างสี เขียว เหลือง ฟ้า ชุมพู

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. บำรุงห้องเวชนิทัศน์

เวลา 13.00 น.พีโอให้เขียนป้ายภาพเรื่องการประชุมวิชาการ
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VLA 17 ธันวาคม 2551
ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชบุรี 1 ผืน และ
การประชุมวิชาการ พัฒนาการและพการปรับพฤติกรรมในเด็ก
17 ธันวาคม 2551
ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชบุรี 1 ผืน

วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น.วันนี้เป็นวันหยุดราชการครับ

เวลา 13.00 น.วันนี้เป็นวันหยุดราชการครับ


วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. ตัดตัวเลข 1 ถึง 300 1 ชุด พีปัญญาให้ถ่ายภาพทางการแพทย์
ที่ห้องตรวจคอ หู จมูก

เวลา 13.00 น. เคลือบตัวเลข 1 ถึง 300 1 ชุด

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม2551

เวลา 08.30 น. เช้าวันนี้ตัดตัวอักษรที่เคลือบไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคือตัวเลข 1 -300 ครับ
ต่อมาพี่ยุธให้ผมวาดภาพการ์ตูนart ทั้งหมด 10 ภาพ แต่ช่วงเช้าวาดได้ 1 ภาพ กระดาษที่ภาพเป็น
กระดาษร้อยปอน ขนาด 77 ซ.ม คูณ 55 ซ.ม

เวลา 13.00 น. วาดภาพการ์ตูนartต่อครับ ช่วงพักมือพี่ปัญญาให้ใส่ภาพที่พี่ปัญญาปริ้นมา
เป็นภาพชื่อแพทย์หญิงและแพทย์ชายใส่ในกรอบรูปใหญ่

สัปดาห์ที่ 3

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. ทำป้ายยอดผู้ป่วยจังษุแพทย์1ป้าย ที่ใช้สัมหรับบอกยอดผู้ป่วยในแต่ละวัน
และไปช่วยพีเจียบและพีตั้มคุมเครื่องเสียง

เวลา 13.00 น. ไปช่วยพีเจียบและพีตั้มคุมเครื่องเสียง

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. ตัดสติเกอร์ 3 สี ที่มีสี แดง น้ำเงิน และเขียว ให้เป็นเส้นยาว 22 นิ้ว
กว้าง 1 เซนติเมตร จำนวน 48 เส้น โดยตัดสีละ 16 เส้น
งานที่ 2 ตัดตัวเลขที่ใช้กับป้ายยอดผู้ป่วยจังษุแพทย์
งานที่3 นำสมุดเอกสารไปให้หัวหน้าเซ็นที่ห้องอเนกประสงค์
งานที่ 4 หาตัวอักษรที่ใช้ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาการในเด็ก และการปรับพฤติกรรมในเด็น
19 ธันวาคม 2551 1 ชุด

เวลา 13.00 น. ไปติดป้ายภาพเรื่องการประชุมวิชาการ โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธี VLA 17 ธันวาคม 2551 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชบุรี กับพีสธิต
ทำป้ายตัวเลขติดโต๊ะในงานเลี้ยงในวันที่ 26 ธันวาคม 2551 จำนวน 220 ชิ้น

วันพุที่ 17 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. เช้าวันนี้งานที่ได้รับมอบหมาย ทำป้ายตัวอย่าง อันตรายน้ำเกลือเร็ว หรือรั่ว
ตามตัวอย่าง 20 ชิ้น
งานที่2 ทำป้ายที่เสียบหัวออกซิเจน จำนวน 20 ชิ้น
ทำป้ายที่เสียบหัวดูดเสมหะ จำนวน 20 ชิ้น
ทำป้ายระวังไฟดูด จำนวน 30 ชิ้น ด้วยขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว
พื้นสีขาว และตัวอักษรแดง
งานที่ 3 ทำป้ายนโยบายพัฒนาการเพื่อคุณภาพ 2 ป้าย

เวลา 13.00 น. ทำปก C D เรื่อง ยางยืดเพื่อชีวิตที่ยืดยาว 3 ปก
งานที่ 2 เคลือบบัตรโครงการเบาหวาน 30 ชิ้น
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. เช้าวันนี้เป็นการ copy CD งานยางยืดพื่อสุขภาพ จำนวน 80 แผ่น
ต่อมาพี่โอให้เขียนป้ายผ้า
เรื่อง TB ANY WHEREIS EVERY WHERE 1 ป้าย
เรื่อง สุขภาพดีสร้างได้ ร่วมมือ ร่วมใจใฟ่รักษา 1 ป้าย
เรื่อง วัณโรครักษาได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน 1 ป้าย
เรือง ร่วมเป็นพี่เลี่ยงและกำลังใจ ผู้ป่วยวัณโรคทุกคนรักษาหาย 1 ป้าย
เรื่อง ถ้าท่านป่วยเป็นวัณโรคอย่าตกใจ เพราะวัณโรคสามารถรักษาหายได้ 1 ป้าย
เวลา 13.00 น. เขียนป้ายผ้าต่อครับ เรื่องที่เขียนมีดังนี้ครับ
1 เรื่อง คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 1 ป้าย
2 เรื่อง ปรูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ลดภาวะโลกร้อน ( พร้อมวาดรูปคนปลูกต้นไม้)
3 เรื่อง พออก พอใจ 1 ป้าย
4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ป้าย
5 เรื่อง พ่อ อยู่พอกิน 1 ป้าย
6 เรื่อง พอมี พอใช้ 1 ป้าย
7 เรื่อง ไขมันสลาย กายใจเป็นสุข 1 ป้าย
8 เรื่อง อ่อนหวาน ต้านโรค 1 ป้าย
9 เรื่อง ขยันกาย สลายพุง 1 ป้าย
10 เรื่อง อาหาร ปลอดสารพิษ 1 ป้าย
11 เรื่อง ลงทะเบียน สีเขียว 1 ป้าย (และโลโกป็นรูปหัวใจมีนักกีฬาอยู่ตครงกลาง)
12เรื่อง ลงทะเบียน สีฟ้า 1 ป้าย (และโลโกป็นรูปหัวใจมีนักกีฬาอยู่ตครงกลาง)
13 เรื่อง ลงทะเบียน สีเหลือง 1 ป้าย (และโลโกป็นรูปหัวใจมีนักกีฬาอยู่ตครงกลาง)
14 เรื่อง ลงทะเบียน สีชมพู 1 ป้าย (และโลโกป็นรูปหัวใจมีนักกีฬาอยู่ตครงกลาง)
สรุปป้ายที่เขียนทั้งหมดช่วยกันเขียน 3 คนครับ

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. เช้าวันนี้งานแรกเป็นการสแกรนภาพนางลำในตัวละคร 15 ภาพ
งานที่ 2 พี่โอให้เขียนป้ายภาพในส่วนของ โลโกของงานกีฬาภายในโรงพยาบาลราชบุรี 1 ผืน
ขนาดป้ายที่เขียน 150 ซ.ม คูณ 150 ซ.ม ผ้าสีขาว

เวลา 13.00 น.

สัปดาที่ 4

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้เคลือบบัตรเรื่องนโยบายการดำเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 200 แผ่น
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำต้นฉบับจากพี่ปัญญามาจัดเรียงใส่แผ่นเคลือบบัตร หลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบบัตร
โดยปรับอุณหภูมิความร้อนไปที่ 8 องศา รอให้เครื่องเคลือบบัตรร้อน 3-5 นาที
แล้วจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเตรียมไว้มาเคลือบจำนวน 100 แผ่น
เสร็จแล้วนำไปส่งที่ห้องศูนย์นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลราชบุรี

เวลา 13.00 น.

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้ เคลือบพลาสติกใสเรื่องนโยบายโรคเอดส์จำนวน 50 แผ่น
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำต้นฉบับที่สมบูรณ์มาโดยการใช้พลาสติกใสติดทับลงในข้อความต้นฉบับที่สมบูรณ์ให้เรียบร้อย
แล้วใช้ไม้บรรทัดวัดขอบด้านข้างให้เหลือระยะของข้างทั้ง 4 ด้าน 4 ซ.ม. แล้วใช้มีดคัตเตอร์กรีดพลาสติกใสเบาๆ
เพื่อไม่ให้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขาด จากนั้นนำไปส่งที่ห้องศูนย์พัฒนาสังคมโรงพยาบาลราชบุรีเวลา

เวลา 13.00 น. ติดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำข้อมูลจากแพทย์มาจัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วใช้กระดาษขนาด 60X120 ซ.ม. ปริ้นท์สีออกมาหลังจากนั้น
ใช้กระดาษกาว 2 หน้าแบบบางติดลงบนกระดาษ แล้วนำฟิวเจอร์บอรด์มาวัดขนาดให้เท่ากับกระดาษที่เราปริ้นท์ออกมา
จากนั้นนำกระดาษมาติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดให้เรียบร้อย นำส่งคืนให้แพทย์

วันพุที่ 24 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ร่างป้ายผ้ากีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรีของคณะสีฟ้าจำนวน 2 ผืน
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้........นำป้ายผ้าสีขาวของคณะ สีฟ้า มาขึงให้ตึง
หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด แล้วปรับขนาดของเครื่องฉาย
ให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ กัน
และใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม.
แล้วจึงตัดออก
เวลา 13.00 น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้.
.......1. ควบคุมเสียงงานกีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรี
.กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้........นำอุปกรณ์เครื่องเสียงไปติดตั้งที่สนามกีฬาให้เรียบร้อย
และคอยนั่งควบคุมเสียงเพลง,เสียงคนบรรยายกีฬาจนจบการแข่งขันกีฬาหลังจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงให้เรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้ ผลิตตัวอักษรของคณะสีเขียว
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำตัวอักษรต้นฉบับจากพี่ทวีปมาตัดให้เรียบร้อยโดยการใช้เลื่อยฉลุเลื่อยตัวอักษร
และใช้กระดาษทรายขัดตัวษรให้เรียบแล้วนำสีสเปรย์พ่นรอให้แห้งหลังจากนั้น
นำสีทองมาลงทับอีกครั้งหนึ่ง รอให้แห้งนำไปติดที่หน้าห้องศูนย์แพทย์แผนไทย
ร่างป้ายผ้าของคณะสีเขียวจำนวน 2 ผืน
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายผ้าสีขาวของคณะ สีเขียวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใส
มาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาด
ตามที่เราต้องการ หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆกัน
และใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาว
โดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก

เวลา 13.00น. ร่างป้ายกีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรีจำนวน 2 ผืน
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำข้อมูลของแต่ละคณะสีทั้ง 4 สี มาออกแบบและจัดเรียงตัวอักษรลงในแผ่น
ป้ายของคณะสีต่างๆ ที่กำหนดไว้ จากนั้นตรวจดูรายละเอียดข้อมูลก่อนส่งคืนให้แต่ละคณะสี

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้ ติดป้ายอิงค์เจทย์งานเลี้ยงกลางคืนโรงพยาบาลราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายอิงค์เจทย์ไปติดที่บนเวทีการแสดงโดยการใช้ลวดมัดมุมด้านบนทั้ง 4 ด้านก่อน
จากนั้นใช้เชือกฟางร้อยตามรูป้ายอิงค์เจทย์แล้วดึงให้ตึงมัดเชือกฟางให้แน่น
หลังจากนั้นติดตั้งจอฉาย LCDไว้ด้านข้างเวทีให้เรียบร้อยเวลา

เวลา 13.00 น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้ถ่ายภาพขบวนพาเหรดงานกีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้นำกล้องถ่ายภาพนิ่งจากพี่ปัญญาไปถ่ายขบวนพาเหรดของคณะสีเขียว
โดยการร่วมเดินไปกับขบวนพาเหรดสีเขียวพร้อมทั้งถ่ายภาพการละเล่นของสีเขียว ภาพขบวนพาเหรด
และภาพเหตุการณ์สำคัญของคณะสีเขียวหลังจากนั้นนำรูปภาพจากกล้องไปลงไว้ในโน๊ตบุ๊คเพื่อฉายภาพขึ้นจอ LCD
ในงานเลี้ยงกลางคืนให้สมาชิกที่มาร่วมงานได้รับชมภาพเหตุการณ์ขบบวนพาเหรดของสีเขียว
สัปดาห์ที่ 5

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. นำอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงในวันศุกร์ที่ผ่านมาไปเก็บกับพี่สถิตและพีเจียบ
ที่ห้องประชุม 1 และห้องประชุมอเนกประสงค์ แล้วพีโอให้ทำป้าย 7 วัน อันตราย 1 ป้าย

เวลา 13.00 น. ไปเก็บป้ายกีฬาสีที่ติดไว้ในช่วงงานกีฬาสามัคคีในโรงพยาบาลราชบุรี
ให้เรียบร้อย

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
เคลือบบัตรพนักงานโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 25 คน
ติดตั้งเครื่องฉาย LCD คอมพิวเตอร์ ที่ห้องประชุม
ตึกกาญจนา ชั้น 6

welcome